top of page

Medicatie

Hahnemann ( grondlegger klassieke Homeopathie) betoogt op basis van zijn ervaringen, welke we steeds weer overduidelijk bevestigd zien, dat de medicinale werkingskracht veel duidelijker, sterker en specifieker wordt naarmate we hoger potentiëren. Bij ongeveer de D30 of C9 is statistisch gezien de kans op een molecuul van de oorspronkelijke medicinale substantie te verwaarlozen. Men noemt dat wetenschappelijk in de fysica: "het getal van Avogadro is overschreden". En toch werkt het medicijn, mits dit juist is gekozen, effectiever, naarmate de potentie hoger is! Het is trouwens zo, dat de lagere potenties in hun werking absoluut niet te verklaren zijn door hun fysiologische gehalte aan moleculen. Het is een wetenschappelijk bewezen feit dat bijv. Aconitum, een giftig kruid, al "onwerkzaam" is als gif na de D3 potentie (dus 3 keer verdund en geschud in een verhouding 1 op 10). Er is dan nog sprake van een miljard maal een miljard moleculen per gram! en dan te bedenken dat de homeopaat hoofdzakelijk gebruik maakt van potenties als C30, C200, 1M en nog veel hoger. De werking is hier specifiek energetisch en zoiets is voor velen moeilijk te begrijpen.  

Einstein had met zijn veld theorie al het volgende gesteld:  

"We kunnen materie beschouwen als iets wat gevormd wordt door die delen van de ruimte, waar het veld extreem intens is. Er is geen plaats in de nieuwe fysica voor zowel het veld als de materie. Want het veld (energieveld) is de enige realiteit". Dit is precies wat men met het potentiëren of dynamiseren doet. Men brengt de materie stapsgewijs over in de kwaliteit van het veld, ofwel een voor dit middel specifiek energiepatroon, wat in gezonde mensen ook ziekte symptomen kan opwekken, precies zoals het de voor dat patroon specifieke symptomen in zieke mensen kan genezen. Dat hier geen sprake is van bedrog, bewijst dat ook de hogere potenties de voor placebo ongevoelige zieken, nl. zuigelingen en dieren, stante pede kan genezen. Soms zelfs met de voor homeopathische karakteristieke "beginverergering ", met daarop volgende verbetering. En welk kind zou zichzelf met een placebo een verergering willen suggereren?

Het argument tegen homeopathie, als zouden de middelen nooit kunnen werken vanwege een te kleine fysiologische dosis, getuigt van een verouderde materialistische visie op het leven, die niet langer houdbaar is. Deze is in de moderne fysica ook al reeds 60 jaar achterhaald.

bottom of page