top of page

Ontstoren middels een Isopathische behandeling. 

Soms blijkt het noodzakelijk het mechanisme vrij te maken van chemische belastingen (ontstoren).

Dit bij klachten die duidelijk zijn ontstaan naar aanleiding van meestal reguliere medicatie zoals een antibioticakuur, de anticonceptiepil en dergelijke, maar mogelijk ook ook vaccinaties.

Voornamelijk klachten bij kleine kinderen, welke de gebruikelijke vaccinaties hebben ondergaan en sedert dan een klachtenbeeld hebben gegenereerd.

Klachten welke bijna nooit aan de vaccinaties worden gerelateerd, maar blijkens de praktijk, wel degelijk een oorzakelijk verband zouden kunnen hebben.

Een isopatische behandeling kan zelfs ook noodzakelijk zijn na inname of gebruik van de zogenaamde " onschuldige " middelen te koop bij drogist of apotheek, zoals neusdruppels of maagzuurremmers.

Deze middelen kunnen in bepaalde gevallen moeten worden ontstoord, omdat deze een blokkade in het genezingsproces kunnen opwerpen.

Het reguliere geneesmiddel dat oorzaak blijkt van (een deel van) de klachten wordt bereidt tot homeopathisch middel en veelal in vier elkaar opvolgende potenties toegediend, om de invloed ervan op te heffen.

Ontstoren kan ook nodig zijn wanneer klachten zijn te herleiden tot de inname van een Klinisch homeopathisch middel (niet klassiek geindiceerd), meestal langdurig voorgeschreven.

In dat geval gaat het meestal om klachten na langdurig gebruik, na klinische toepassing, of bij overgevoeligheid van de persoon in kwestie en wordt het eerder anti-doteren genoemd.

00:00 / 04:05
bottom of page