top of page

Ontstoren middels een Isopathische behandeling. 

Soms blijkt het noodzakelijk het mechanisme vrij te maken van chemische belastingen (ontstoren).

Dit bij klachten die duidelijk zijn ontstaan naar aanleiding van inname van chemische belasting.

Klachten welke bijna nooit aan dergelijke belastingen worden gerelateerd, maar blijkens de praktijk, wel degelijk een oorzakelijk verband zouden kunnen hebben.

Een isopatische behandeling kan zelfs eerst ook noodzakelijk zijn 

Deze belastingen kunnen in bepaalde gevallen moeten worden ontstoord, omdat deze een blokkade in het genezingsproces kunnen opwerpen.

De chemische belasting dat oorzaak blijkt van (een deel van) de klachten wordt bereidt tot homeopathisch middel en veelal in vier elkaar opvolgende potenties toegediend, om de invloed ervan op te heffen.

Ontstoren kan ook nodig zijn wanneer klachten zijn te herleiden tot de inname van een Klinisch homeopathisch middel (niet klassiek geindiceerd), meestal langdurig voorgeschreven.

In dat geval gaat het meestal om klachten na langdurig gebruik, na klinische toepassing, of bij overgevoeligheid van de persoon in kwestie en wordt het eerder anti-doteren genoemd.

00:00 / 04:05
bottom of page