top of page

Consult 

Het eerste consult duurt ten minste een uur, waarin de homeopaat uitvoerig de cliënt vraagt naar zijn of haar fysieke en mentaal/emotionele gesteldheid en de ziektehistorie van de cliënt plus de familiaire belastingen.

Deze gegevens zijn o.a. nodig om de homeopaat in staat te stellen een voor de cliënt zo passend mogelijk geneesmiddel te kiezen, welke bij de cliënt’s eigen geneeskracht een impuls zal genereren.

De vervolgconsulten zullen ongeveer 45 minuten in beslag nemen.

In dat consult wordt gecontroleerd hoe de werking van het gegeven geneesmiddel is, of er een herhaling nodig is, ofwel een volgend middel geïndiceerd is.

Tevens wordt er in specifieke cases gebruik gemaakt van de chakrakleurdiagnostiek, welke ontwikkeld is door mijn vrouw, Margaretha Gieles.

Deze methode stelt de behandelaar in staat om een diepte-anlyse te realiseren, waardoor sneller de causaliteit

en gelaagdheid van het klachtenbeeld blootgelegd kunnen worden. Dienaangaande kan er sneller en effectiever gedifferentieerd worden tussen de homeopathische remedies.                                                                                     

bottom of page